Tuyển dụng

Tuyển dụng
  • THÔNG BÁO V/v tuyển dụng lao động

    THÔNG BÁO V/v tuyển dụng lao động

    04/06/2015

    Tổng công ty Mía đường II - CTCP hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất các sản phẩm đường và sau đường, sản phẩm cồn, sản phẩm từ plastic, bất động sản, xây dựng, tư vấn đầu tư và dịch vụ kỹ ...

go top