Căn cứ Quyết định số 4862/QĐ-BNN-QLDN ngày 27/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc phê duyệt Phương án thoái phần vốn nhà nước tại Tổng Công ty Mía đường II – CTCP. Công văn số 56/UBCK-QLCB ngày 03/01/2018 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn tại Tổng Công ty Mía đường II.
 
1. Tên tổ chức chào bán (chủ sở hữu): BỘ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình , Hà Nội.

2. Tên tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG II – CTCP

Địa chỉ: 54 – 56 Lê Quốc Hưng, P.12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

3. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất đường. Chi tiết: Công nghiệp chế biến: đường từ mía cây, mật, đường tinh luyện các loại, các sản phẩm sau đường (bánh kẹo, cồn, CO2, men thực phẩm, nước giải khát, rượu bia, phân vi sinh, ván ép, thức ăn gia súc)...

4. Vốn điều lệ: 685.000.000.000 đồng (Sáu trăm tám mươi lăm tỷ đồng).

5. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 63.690.700 cổ phần (chiếm 92,98% số cổ phần đang lưu hành).

6. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Mía đường II - CTCP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nắm giữ được Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh ban hành.

7. Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC (ASC)

Địa chỉ: Tầng 5A, Toà nhà Master Building, 41 – 43 Trần Cao Vân, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

8. Tổ chức thực hiện bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

9. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông

- Giá khởi điểm: 10.420 đồng/cổ phần - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

-  Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 63.690.700 cổ phần.

10. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 17/01/2018 đến 16h00 ngày 05/02/2018 tại các Đại lý đấu giá.

11. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 09/02/2018

12. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 13/02/2018 tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 21/02/2018 đến ngày 02/03/2018 tại các Đại lý đấu giá

14. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 21/02/2018 đến ngày 27/02/2018 tại các Đại lý đấu giá.

Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website của Công ty cổ phần Chứng khoán ASC (www.asias.com.vn); Tổng Công ty Mía đường II – CTCP  (www.vinasugar2.vn) và Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (www.hsx.vn);  

Mọi thông tin chi tiết truy cập đường link sau đây:

https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=6082f39e-214c-4d13-a66b-cc64014500e2&rid=1999299119