Tinh bột sắn; tinh bột bắp; đường các loại: Maltose, Glucose, Fructose, Sorbitol; cồn; rượu và thức ăn gia súc.

03.jpg
Sản phẩm tinh bột sắn
bap.jpg
Sản phẩm tinh bột bắp

duongankieng.jpg

duongankieng-2.jpg
Đường các loại