Tổng công ty Mía đường II-CTCP kinh doanh thương mại đường các loại, mật rĩ, các sản phẩm sau đường và cạnh đường, sản phẩm cồn tinh luyện, phân bón, bao bì, hóa chất, vật tư các loại…

SP-DV-kinhdoanhthuongmai.JPG