Mạng lưới

Các công ty liên kết

Tổng công ty Mía đường I - CTCP

17 Mạc Thị Bưởi, Quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội
Điện thoại: 04.38624057 | Fax: 04.38624936
Email: [email protected]
Website: http://vinasugar1.com.vn/

Công ty Cổ phần Mía đường Hiệp Hòa

Thị trấn Hiệp Hòa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Điện thoại: 072.3854051 | Fax: 072.3854052
Email: [email protected]
Website:

Công ty Cổ phần Mía đường Tuy Hòa

Thôn Lương Phước, Xã Hòa Phú, Huyện Tây Hòa, Tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.3590123 | Fax: 057.3590138
Email: [email protected]
Website:

Công ty TNHH AB Mauri Việt Nam

Xã La Ngà, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 061.3853071 | Fax: 061.33853069
Email:
Website:

Công ty Cổ phần Mía đường Hiệp Hòa

Thị trấn Hiệp Hòa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Điện thoại: 072.3854051 | Fax: 072.3854052
Email: [email protected]
Website:

Công ty Cổ phần Mía đường Tuy Hòa

Thôn Lương Phước, Xã Hòa Phú, Huyện Tây Hòa, Tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.3590123 | Fax: 057.3590138
Email: [email protected]
Website:

Công ty TNHH AB Mauri Việt Nam

Xã La Ngà, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 061.3853071 | Fax: 061.33853069
Email:
Website:

Tổng công ty Mía đường I - CTCP

17 Mạc Thị Bưởi, Quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội
Điện thoại: 04.38624057 | Fax: 04.38624936
Email: [email protected]
Website: http://vinasugar1.com.vn/
go top