Mạng lưới

Các công ty con

Công ty CP Mía đường La Ngà

Km 35, Ấp 4, Quốc lộ 20, Xã La Ngà, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 061.3853055 | Fax: 061.3853057
Email: [email protected]
Website: http://www.langasuco.com.vn/

Công ty CP Đường Bình Dương

1472 Đường Lê Hồng Phong, Khu 5, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650.3822538 | Fax: 0650.3823282
Email: [email protected]
Website: http://www.binhduongsugar.com/

Công ty CP Đường Bình Dương

1472 Đường Lê Hồng Phong, Khu 5, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650.3822538 | Fax: 0650.3823282
Email: [email protected]
Website: http://www.binhduongsugar.com/

Công ty CP Mía đường La Ngà

Km 35, Ấp 4, Quốc lộ 20, Xã La Ngà, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 061.3853055 | Fax: 061.3853057
Email: [email protected]
Website: http://www.langasuco.com.vn/
go top