Mạng lưới

Bộ Nông nghiệp & PTNT

Bộ Nông nghiệp & PTNT

Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04.38468161 | Fax: 04.38454319
Email: bbtweb.vp@mard.gov.vn
Website: http://www.omard.gov.vn

Bộ Nông nghiệp & PTNT

Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04.38468161 | Fax: 04.38454319
Email: bbtweb.vp@mard.gov.vn
Website: http://www.omard.gov.vn
go top