Liên hệ

TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG II - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: 54 - 56 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, Tp.HCM
Số điện thoại: (08).3 940 0653 - Fax: (08).3 826 0535
Email: [email protected]
Website: www.vinasugar2.vn

Đóng góp ý kiến

go top