Từ khi thành lập đến nay, Tổng công ty Mía đường II đã đạt được những thành tựu nổi bật, cụ thể là: Huân chương Lao động hạng Ba năm 1996, Huân chương Lao động hạng Nhì; Bằng khen năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua năm 2011 của Chính phủ; Cờ thi đua các năm 2011, năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bằng khen các năm 1998, năm 2003, năm 2006, năm 2010, năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT trao tặng,….